YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Yangın ihbar sistemleri en basit tabirle yangına ilişkin belirtileri önceden algılayarak alarm sistemini devreye sokan ve sistemin kurulduğu bölgede yaşayanları tehlike anından önce uyaran mekanizmalardır. Temel olarak iki farklı gruba ayrılırlar.

Adresli Yangın İhbar Sistemi: Yangın ihtimali baş gösterdiğinde, tehlikenin kaynaklandığı yeri direk olarak işaret eden sistemlerdir.

Konvansiyonel Yangın İhbar Sistemleri: Detektörler sayesinde yangının belirtileri önceden sezerek haber veren ancak nokta atışı yapmayan sistemler olarak tanımlanabilir.

Sıraladığımız her iki çeşidin de kendi arasında analog ve dijital olarak ayrılan alt grupları söz konusudur.

Resim